Wyjazdowe posiedzenie w Krakowie

Pierwsze wyjazdowe posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji odbyło się dnia 3 marca 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Głównym punktem dyskusji były propozycje zmian w ustawie o stopniach i tytułach dotyczące przede wszystkim kwestii habilitacji. W rozmowach wzięły udział władze uczelni – JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak i Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn.

Rada Młodych Naukowców
Rada Młodych Naukowców

Napisano w Aktualności